Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen är i gång med Rörelsekul

Eftersom alla grundskolor i Osby kommun arbetar med rörelsesatsning vill kommunen utöka elevers möjlighet att motionera efter skoltid, därför startar Rörelsekul återigen.

- Osby kommun satsar stort på rörelse eftersom forskning har visat att barn rör på sig för lite i dagens samhälle. Rörelsekul är ett samarbete mellan kommunen och RF SISU Skåne, säger fritidsutvecklare Ylva Kronblad.

Konceptet Rörelsekul innebär att barnen får genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med ledare som är från årkurs 9 eller gymnasiet. Ledarna har utbildats inom ledarskap/rörelseförståelse och har som målsättning att skapa en miljö där barnen kan, vågar och vill delta i fysiska aktiviteter.

Rörelsekul har startat upp på alla grundskolor i kommunen. På grund av pandemin sker aktiviteterna utomhus och efter gällande rekommendationer och restriktioner.

Schema för Rörelsekul

Parkskolan: Onsdagar klockan 16:00 - 17:00

Killebergsskolan: Onsdagar klockan 15:00 - 16:00

Örkenedsskolan: Onsdagar klockan 15:00 - 16:00

Klockarskogsskolan: Onsdagar jämna veckor klockan 15:00 - 16:00

Hasslarödsskolan: Onsdagar ojämna veckor klockan 15:00 -16:00

Alla elever i årkurs F-6 (även de som ej går på fritids)är välkomna att delta i Rörelsekul, på den skola de går på!

Har du några frågor?

Kontakta fritidsutvecklare ylva.kronblad@osby.se

Bild