Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Begränsad framkomlighet i Osby tätort

Under veckan kommer dagvattenbrunnarna i Osby att underhållsspolas. Framkomligheten kan påverkas av arbetet.

Underhållsarbetet utförs av en lastbil och brunnarna ligger i vägbanan.

Bild