Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elda säkert - både i naturen och på tomten

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du grillar på campingkök, vid en eldplats eller röker. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.

Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och bränsle.

Tänk på att du ansvarar för att släcka den eld du tänder.

Detta bör du tänka på

Om du ska elda gräs, ris eller annat bör du tänka på följande:

 • Elda aldrig vid eldningsförbud.
 • Kontrollera gräsbrandrisken och brandriskprognosen.
 • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
 • Elda aldrig ensam.
 • Elda inte nära byggnader, avståndet till närmaste byggnad bör vara större än 75 meter.
 • Elda inte när det är mörkt (gäller ej eldning i eldstad eller grillning).
 • Ta hänsyn till din omgivning. Röken kan vara irriterande och störa.
 • Se till att du har vattenslang, fyllda vattenkannor och övrig släckutrustning framme innan du eldar.
 • Vid gräseldning, vattna med vattenkanna runt området du tänker bränna av och elda inte mer än högst 5x5 meter åt gången.
 • Eldning för att grilla ska ske i ordnad eldstad eller grill.

Släck ordentligt!

 • Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 • Kratta ut glöden.
 • Dränk kolet med vatten.
 • Om elden sprider sig - ring 112.

Eldningsförbud - varför, när och var?

Brandrisken varierar över landet. Därför kan olika saker vara förbjudna i olika områden under samma period. Var därför alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är. Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

När det råder eldningsförbud i Osby kommun informerar vi om det här på hemsidan. Om du är osäker kan du kontakta kommunen på 0479-52 80 00.

Håll dig informerad

Lär dig mer om säker eldning: Dinsäkerhet.se

Följ riskprognoserna för fem dagar framåt: SMHI - riskprognoser

I appen ”Brandrisk ute” kan du hitta lokala brandriskprognoser. Du hittar den på App Store eller Google Play.