Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Uppdaterade journummer

Från och med den 15 april kan du som invånare inte nå räddningstjänsten via funktionen Tjänsteperson i Beredskap. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid finns det flera andra telefonnummer att ringa.

Under kontorstid är du som invånare välkommen att ringa kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0479-52 80 00 eller skicka e-post till kommun@osby.se för att få hjälp i dina ärenden.

När Kontaktcenter är stängt

Vid brådskande ärenden efter kontorstid kan du ringa hit:

  • Osbybostäders fastigheter: 0200-22 52 00 (Safepartner).
  • Vatten och avlopp: 010-211 97 90 (Securitas).
  • Socialjour: 044-775 78 78.
  • Felanmälan trygghetslarm: 044-775 79 17.
  • El: 0771-22 24 24 (Eon).
  • Räddningstjänsten, om ej akut: 044-20 04 00 (Larmcentralen Kristianstad). Ring alltid 112 vid brand, olycka eller annan allvarlig fara.

Du kan när som helst rapportera fel som gäller kommunala gator, parker, gång- och cykelbanor med mera här på kommunens hemsida.

Formulär för felanmälan

Kontakta Osby kommun

Bild