Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skånetrafiken vidareutvecklar pilotprojektet Plusresa

I mars startade Skånetrafiken pilot plusresa, framtidens kollektivtrafik i Skåne. Från och med den 26 april införs ändringar i projektet som bland annat innebär en ny 2-kilometersregel. Målet med pilotprojektet är att resenären ska få en smidig och enkel resa på landsbygden.

Skånetrafiken backar bandet något och tar nya tag i mindre skala för att komma fram till de bästa lösningarna på sikt. Detta för att kunden ska få mindre väntetid i telefonen, kunna boka sin resa snabbare och därmed få en enklare resa. Ändringarna förenklar också administrationstiden på Skånetrafiken.

Åtta utvalda hållplatser blir fem

Tre hållplatser tas bort för att kunna vidareutveckla konceptet: Broby hållplats, Hästveda distriktssköterskemottagning och Hässleholms sjukhus. Hållplatser som är kvar för pilot plusresa är:

  • Osby station
  • Hästveda station
  • Ballingslöv station
  • Hässleholm Ljungdala center
  • Hässleholm C

2-kilometersregel införs

Nästa förändring är att resenären måste ha 2 km eller längre till närmsta hållplats för att kunna boka en plusresa. I pilotprojektets början har alla kunnat boka en plusresa inom testområdet oavsett avstånd till en hållplats.

Plusresans grundtanke är att resan kopplas ihop med större trafikstråk med fokus på främst arbets- och studiependling samt fritidsresor för att ge de som bor på landsbygden en enklare vardag. De som har långt till en hållplats ska på ett enkelt sätt kunna ta sig till och från hållplatser för vidare resor med buss eller tåg. Turerna kommer att gå från morgon till kväll på vardagar och dagtid på helger.

Tyck till om pilotprojektet

Pilot plusresa kommer att pågå till december 2022 och är ett projekt under utveckling. Därför kan fler förändringar komma att ske framöver. Skånetrafiken uppmanar sina resenärer att lämna in synpunkter och åsikter om plusresan genom att skriva, chatta eller ringa till kundservice. Det är ett bra sätt för resenärerna att kunna påverka och hjälpa till att förbättra erbjudandet.

Läs mer om Plusresa på skanetrafiken.se/plusresa