Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Det här beslutade kommunfullmäktige 29 mars 2021

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars godkändes årsredovisningen 2020. Vidare beviljades nämnderna och bolagsstyrelserna ansvarsfrihet för 2020, och Alliansens förslag till tilläggsbudget gick igenom.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds alltid via Osby kommuns YouTube-kanal. Ett inspelat klipp läggs sedan ut på kommunens hemsida för visning i efterhand.

Kommunens YouTube-kanal

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Kallelser och protokoll

Klicka på länken nedan om du vill läsa dagordning, handlingar till de ärenden som behandlas eller protokoll från kommunfullmäktige.

Sammanträden, handlingar och protokoll