Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens vaccineringsuppdrag snart slutfört

Snart har alla som ingår i Osby kommuns ansvarsområde gällande covid-vaccinering fått sin första dos. Övriga i kommunen kallas av Region Skåne när det är dags.

Kommunen ansvarar bland annat för att hjälpa till vid vaccinering på vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden och inom hemsjukvården.

De som har hunnit få både dos 1 och 2 är boende och personal på vård- och omsorgsboenden samt brukare med hemsjukvård och deras medboenden.

Bland övrig vård- och omsorgspersonal och LSS-brukare har nästan alla fått sin första dos i mars månad. Den andra och sista dosen ges efter 10-12 veckor.

- Vi har två grupper som ska få sin andra dos i maj, utöver det har vi gjort vårt. Det känns oerhört bra att vi har kommit såhär långt, säger Helena Ståhl, chef för hälsa- och välfärdsförvaltningen.

Vaccinationsviljan har varit hög bland såväl personal som brukare. Bland de kommunanställda som har erbjudits vaccinet har 85-90 procent tackat ja. Bland brukarna är motsvarande siffra ännu högre.

Vaccinationerna har skett i mycket god samverkan med primärvården och sjukhuset i Hässleholm.

Kontakt

  • Lina Bengtsson
    MAS/Verksamhetsutvecklare
    0479-52 83 00
    lina.bengtsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Sjuksköterskor från kommunen och vårdcentralerna har hjälpts åt i vaccineringen.