Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fjärr- och distansundervisning i högstadiet och gymnasiet fortsätter

Veckan efter påsklovet fortsätter fjärr- och distansundervisningen på högstadiet och gymnasiet att varvas med närundervisning, vilket innebär att årskurserna är på plats i skolan vid olika tillfällen. Beslutet är i enlighet med Smittskydd Skånes rekommendation för att minska smittspridningen.

Planeringen för högstadiet och gymnasiet kan komma att ändras om smittläget skulle förändras.

När- och fjärrundervisning på högstadiet

Beslutet gäller till och med den 7 maj.

- Planeringen för högstadiet bygger på att två tredjedelar av eleverna deltar i närundervisningen och att elever kommer ha en veckas fjärrundervisning i taget. Rektorerna ser detta som positivt för eleverna och elever som har planerad fjärrundervisning kan komma att ha tillgång till närundervisning utifrån behov, säger Lars-Anton Ivarsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Hämtning av matlåda

Alla elever i årskurs 7-9 erbjuds att hämta skollunch de dagar de studerar hemifrån.
På Infomentor ges ytterligare information om hur anmälan och hämtning av skolllunch går till.

Schema för högstadiet

Vecka 15

Närundervisning: Årskurs 7 och 9
Fjärrundervisning: Årskurs 8

Vecka 16

Närundervisning: Årskurs 8 och 9
Fjärrundervisning: Årskurs 7

Vecka 17

Närundervisning: Årskurs 7 och 9
Fjärrundervisning: Årskurs 8

Vecka 18

Närundervisning: Årskurs 8 och 9
Fjärrundervisning: Årskurs 7

När- och distansundervisning på gymnasiet

Alla lektioner som är schemalagda på onsdagar hålls i skolans lokaler. Detta gäller även idrottslektioner, om du har andra lektioner denna dag genomfors även de på plats i skolan. Beslutet gäller till och med den 17 juni.

Yrkesskolan och Introduktionsprogrammet omfattas inte av beslutet.

Hämtning av matlåda

Gymnasielever erbjuds att hämta skollunch de dagar de studerar hemifrån. Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Osby kommun (oavsett skolkommun) kan hämta ut lunchpaket.
Beställning av matlåda för gymnasieelever

Schema för gymnasiet

Årskurs 1

Närundervisning:
- Vecka 15
- Vecka 17
- Vecka 19
- Vecka 21
- Vecka 23
Distansundervisning:
- Vecka 16
- Vecka 18
- Vecka 20
- Vecka 22
- Vecka 24

Årskurs 2

Närundervisning:
- Vecka 16
- Vecka 18
- Vecka 20
- Vecka 22
- Vecka 24
Distansundervisning:
- Vecka 15
- Vecka 17
- Vecka 19
- Vecka 21
- Vecka 23

Årskurs 3

Närundervisning: Vecka 15 – vecka 24

glad student sitter framför datorn