Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snart startar trygghetsvandringar i Osby kommun

Fredagen den 12 mars arrangerades ett uppstartsmöte för trygghetsvandringar som ska bidra till att fler känner sig trygga i Osby kommun. Vandringarna genomförs främst för att invånare ska känna sig trygga när de ser vuxna människor ute i samhället.

När Osby kommun och Osby Rotaryklubb planerade inför en trygghetsdag föddes idén om trygghetsvandringar.

- Tanken med trygghetsdagen var att prata med vårdnadshavare angående droganvändning hos ungdomar och på så sätt kunna stötta dem i deras föräldraroll. Efter detta möte ville vi göra ännu mer för att skapa ett tryggare samhälle, då började vi diskutera möjligheten om att införa trygghetsvandringar, säger Fredrik Johnsson, kultur-och fritidschef.

Drivande i projektet är Osby kommun, Osby Rotaryklubb och Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad, med ledorden ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter samt driver på hållbar utveckling i vår del av Skåne”.

- Trygghetsvandringarna bidrar till att fler kan känna sig trygga i Osby kommun, detta är ett bra komplement till trygghetsarbetet som redan utförs av ungdomsarbetare och polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

I dagens läge är det fem olika föreningar i Osby kommun som kommer att delta i vandringarna, tillsammans med certifierade trygghetsvandrare från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Inför vandringarna har föreningarna gått utbildningar i hur man ska bete sig som en trygghetsvandrare.

På uppstartmötet deltog medarbetare i Osby kommun, Polisen, Osby Rotaryklubb, samt Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Under mötet diskuterade man på vilka platser i kommunen det finns behov av trygghetsvandringar och under vilka tidpunkter.

- De första vandringarna kommer att äga rum under sommaren, men vi har fortfarande planering som måste genomföras innan dess, säger Fredrik Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och Niklas Larsson, VD för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad står utanför kommunhuset och ler mot kameran.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och Niklas Larsson, VD för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad möttes efter uppstartsmötet gällande trygghetsvandringar. Foto: Sven Persson/Swelo.