Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Möjligt med säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Osby kommun har tidigare avrått från besök på våra vård- och omsorgsboenden för äldre, men tack vare effektiv vaccinering kan vi öppna upp för säkra besök på måndag den 8 mars. En rutin för säkra besök är framtagen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De flesta som bor på Osby kommuns vård-och omsorgsboenden för äldre är nu vaccinerade mot covid-19. Det innebär att de är skyddade från att bli allvarligt sjuka, men kunskapen kring huruvida vaccinerade kan sprida smitta till andra är ännu inte så stor. Därför är det viktigt att eventuella besök genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.

korttidsenheten Spången fortsätter vi att avråda från besök eftersom vissa av vårdtagarna där har vistats på sjukhus och är inte vaccinerade.

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas rekommendationer ändras.

Rutin för säkra besök:

  • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla
  • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan. Undvik att gå in utan att ha talat med personal. Besök sker via huvudentrén.
  • Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.
  • Använd munskydd vid besök, munskydd kommer att finnas tillgängligt på boendet.
  • Hosta eller nys alltid i armvecket.
  • Håll två meters avstånd vid besök, att vara nära varandra kan öka risken för smitta.
  • Besöket sker i vårdtagarens egen lägenhet, en anvisad lokal eller utomhus.
  • Undvik gärna att fika vid besök, då munskydd behöver tas av. Därmed kan smittrisken öka.

I samband med besöket antecknas besökarens kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och tidpunkt för besöket.

Läs mer om hur kommunens verksamheter för äldre och riskgrupper påverkas av covid-19:

Äldre och riskgrupper

Bild