Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags att ansöka om skolskjuts

Behöver ditt barn skolskjuts? Då måste du som vårdnadshavare ansöka om det inför varje nytt läsår. Måndagen den 1 mars öppnar ansökan för läsåret 2021/2022.

Vem har rätt till skolskjuts?

För att en elev ska få skolskjuts måste avståndet från hemmet till skolan
vara längre än:

  • 3 kilometer för elever i förskola och årskurs 1-3
  • 4 kilometer för årskurs 4-6
  • 5 kilometer för årskurs 7-9

Så här ansöker du

Ansökan för läsår 2021/2022 kan göras från och med den 1 mars till och med den 2 maj. Du ansöker om skolskjuts via kommunens hemsida med e-legitimation/Bank-ID.
Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021-2022

Om du saknar e-legitimation/Bank-ID kan du kontakta oss via telefon eller e-post, så skickar vi istället hem en ansökningsblankett.
Telefon: 0479- 528 000
E-post: barnochutbildning@osby.se

Grön skylt med texten "skolbuss"