Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Starkt bokslutsresultat för 2020

Kommunens bokslut för 2020 blev mycket bättre än budgeterat. Resultatet visar 26 miljoner kronor och det beror framför allt på extra pandemibidrag från staten.

- 26 miljoner är ett mycket positivt resultat. Ett ekonomiskt överskott innebär att vi behöver låna mindre till kommande investeringar, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ökade statsbidrag på grund av pandemin

Staten valde tidigt år 2020 att ge stora bidrag till kommunerna för att mildra effekten av pandemin. Bokslutet visar nu att bidragen överstiger de ökade kostnaderna. Därför är resultaten i landets kommuner generellt mycket högre än förväntat.

- Vi är mycket glada över statens generösa stöd, men det är viktigt att komma ihåg att det är engångsintäkter och det kan vi inte räkna med kommande år, säger Niklas Larsson (C).

Nämnderna går plus

För andra året i rad går kommunens nämnder sammantaget plus, denna gång med 6,6 miljoner kronor. Här har statsbidragen, som täckt merkostnader och sjuklön, också påverkat. Även på kostnadssidan finns överskott som påverkats av pandemin med bland annat minskade kurs- och utbildningskostnader, minskade vikariekostnader inom skolverksamheten och inställda evenemang.

- Minskade kostnader ger en positiv effekt på ekonomin, men kommunens resurser ska ju användas för verksamhet till invånarna. Det är tråkigt, men nödvändigt, att vi har behövt ställa in viss verksamhet, säger Gunnar Elvingsson, ekonomichef.

Av nämnderna visar Barn och utbildning ett stort överskott på 10 miljoner kronor medan Hälsa och välfärd har ett underskott på 5 miljoner. För Hälsa och välfärd är det kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar som har överstigit budget.

Omfattande investeringar genomförda - fler väntar

Investeringarna uppgick under 2020 till 162 miljoner kronor. Årets största investering, som utgjorde nästan 27 miljoner, var de nya förskolorna i Osby och Lönsboda. Dessutom har ett nytt LSS-boende färdigställts, mark har köpts in och ett antal planområden för bostäder och verksamhet håller på att byggas ut. Investeringarna i VA-nätet uppgick till 17 miljoner.

Kommunen är inne i ett omfattande investeringsprogram och kommer att ligga på höga nivåer även framöver.

Tack vare det höga resultatet behövde bara 50 miljoner kronor av kommunens investeringar finansieras genom lån.

- Med tanke på de höga investeringsnivåerna framöver behövs positiva resultat för att kunna finansiera avskrivningar och räntekostnader, säger Gunnar Elvingsson, ekonomichef.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Sedlar på ett bord

Foto: Fredrik Larsson/Mostphotos