Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fler flyttar till Osby kommun

Fler valde att flytta till Osby kommun år 2020 jämfört med föregående år. Samtidigt föddes färre och fler dog. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkningsmängden i kommunen minskade med 10 personer under 2020. Under året föddes 109 personer, jämfört med 141 personer föregående år. Dödsantalet har ökat något, från 133 till 144.

Något som är positivt är att antalet inflyttningar har ökat. Under år 2020 flyttade 856 personer till kommunen, medan 831 lämnade. År 2019 var det fler som flyttade från kommunen än som flyttade hit, men det har nu vänt.

Enligt den senaste statistiken är vi nu 13 198 invånare i Osby kommun.

- Över tid kan vi se att kommunens befolkning ökar, vilket är mycket positivt. Även om vi ser att färre föddes och fler dog under 2020, är vi väldigt glada över att fler väljer att flytta hit, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Nationellt gav året 2020 den lägsta befolkningsökningen på 15 år.

Bild