Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så fungerar halkbekämpningen och snöröjningen i Osby kommun

När snön och halkan kommer får vi många frågor om vem som ansvarar för vad och hur prioriteringen ser ut. Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för halkbekämpning och snöröjning.

Osby kommun ansvarar för en stor del av de gång- och cykelvägar du använder dagligen. Vi ser bland annat till att de är fria från snö och halka på vintern.

Här ansvarar kommunen för snöröjning

Halkbekämpning motverkas genom sandning eller saltning.

När påbörjas snöröjningen?

Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till cirka 7 centimeter på prioriterade gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen plogar först gång- och cykelvägar, genomfartsvägar, huvudgator, centrala gator och torg. Bostadsgator plogas i begränsad omfattning under helger.

När snön faller är vår målsättning att ha gjort insatser på de större vägarna, gång- och cykelvägsstråken före morgontrafiken. Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och cykelvägar plogas först, därefter villagator och parkeringsplatser.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ska så snabbt som möjligt skotta eller föra bort snö som kan ställa till det för gång- och cykeltrafikanter. Vid halka ska fastighetsägaren halkbekämpa på bästa sätt.

Det är även fastighetsägarens ansvar att föra bort snö som skottats eller rasat från tak eller liknande och hamnat på till exempel gångbana.

Vid förråden i Osby, Forsgatan 14 och Lönsboda, Ollonstigen 4, har fastighetsägare möjlighet att hämta en hink sand för att kunna grusa sina uppfarter och trottoarer.

Hur kan du hjälpa?

  • Respektera parkeringsrestriktioner
  • Skotta inte ut snö på gång-och körbanor
  • Lämna företräde för våra arbetsfordon i snöröjningen

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild