Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förlängning av kommunens covid-åtgärder

Kommunens åtgärder för att hålla nere smittspridningen av covid-19 förlängs ytterligare. Nedan följer alla beslut som påverkar dig som invånare.

Observera: Kommunen följer kontinuerligt utvecklingen av covid-19, därför kan vissa beslut komma att förlängas eller förkortas.

Beslut som gäller till den 7 mars

Beslut som gäller till den 31 mars

  • Kommunen fortsätter med en stark avrådan från besök på äldreboenden, men lättar på detta efter den 31 mars. Detta sker under förutsättning att vaccinationen går enligt tidsplanen, som lyder att all personal och vårdtagare som tackat ja till vaccin ska vara färdigvaccinerade i mitten av mars.

Beslut som gäller till den 31 maj

  • Stopp för uthyrning av kommunens lokaler. Detta beslut omfattas inte av idrottsföreningar som utövar inomhusträning för barn och unga födda 2002 eller senare.

  • Simhallar, ishallar och idrottsanläggningar håller stängt för allmänheten. Detta beslut omfattas inte av idrottsföreningar som utövar inomhusträning för barn och unga födda 2002 eller senare.

Kommunens interna åtgärder förlängs också till den 31 maj, vilket bland annat innebär att alla medarbetare som kan kommer fortsätta arbeta hemifrån.

Beslut som börjar gälla den 1 mars

  • Utifrån genomförd riskbedömning kommer en tillfällig förändring ske av skolskjutsreglementet, detta innebär att det inte kommer ges några möjligheter för skolelever, som inte uppfyller kraven för skolskjuts att åka i mån av plats. Så kallad kompisåkning kommer inte heller kunna genomföras.