Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skånetrafiken testar nytt koncept för resor på landsbygden

Den 1 mars startar Skånetrafiken ett nytt pilotprojekt som ska göra det enklare för dig som bor på landsbygden att resa kollektivt. Projektet kallas Pilot plusresa och Osby kommun är en del av testområdet.

Tanken med Plusresa är att koppla ihop landsbygd med större trafikstråk. Fokus är främst på arbets- och studiependling men även fritidsresor för en fungerade vardag. Till skillnad mot närtrafik som har någon enstaka tur om dagen, kan du boka en Plusresa när det passar dig mellan de givna tiderna morgon till kväll på vardagar och dagtid på helger.

Skånetrafiken vill att så många som möjligt testar Plusresa för att kunna göra en analys och utvärdering om vad som behöver förbättras.

Förutom Osby kommun innefattar testområdet även Hässleholms kommun och en hållplats (Broby) i Östra Göinge kommun.

Läs mer om hur Pilot plusresa fungerar och hur du bokar din resa på Skånetrafikens hemsida. Där hittar du även en karta över hållplatser.

Plusresa – Skånetrafiken