Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Idrottsundervisning och fritidsaktiviteter för gymnasielever återupptas

Till följd av covid-19 har gymnasielevers idrottsundervisning varit pausad, från och med måndagen den 8 februari startar idrottsundervisningen återigen. Lördagen den 6 februari öppnar kommunen också upp för idrottsföreningar som riktar sig till ungdomar födda år 2002 – 2005, att återuppta sina aktiviteter.

Beslutet grundar sig i regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation att ungdomar födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, så länge de allmänna råden och reglerna för att hålla smittspridningen nere efterlevs.

I Osby kommun innebär detta att idrottsundervisningen för gymnasieelever hädanefter kan genomföras både inom- och utomhus, samt att idrottsföreningar som utövar sport riktade till ungdomar födda 2002 – 2005 kan återuppta aktiviteter i kommunens lokaler.
För att hålla smittspridningen nere kommer omklädningsrummen vara fortsatt stängda.

- Rörelse och motion främjar både den psykiska och fysiska hälsan. Genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer kan vi bedriva undervisningen på ett säkert sätt, säger Eva Andersson, förvaltningschef för barn- och utbildning.

Notera: Kommunens fritidsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten, likaså är uthyrningen av lokaler fortsatt pausad för allmänheten.

Regler vid idrottsundervisning som minimerar risken för smitta

  1. håll avstånd till varandra
  2. dela inte utrustning med varandra
  3. om möjligt genomför aktiviteten utomhus
  4. undvik gemensamma omklädningsrum
  5. åk ensam till och från aktiviteten
  6. utför aktiviteten i mindre grupper.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ishallen i Osby