Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ännu fler vaccinerade

Vaccineringen mot covid-19 i kommunens verksamheter löper på bra. Alla vårdtagare och medarbetare på kommunens äldreboenden som har tackat ja har nu fått sin första dos. I nästa steg vaccineras personer som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Vem vaccineras när?

Vem som erbjuds vaccinet och när styrs av Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, som är uppdelad i olika faser.

Vem ansvarar för vaccineringen?

Osby kommun och Region Skåne (vårdcentralerna) har olika ansvarsområden i vaccineringen. Det finns tre olika varianter av ansvar beroende på vilken grupp som vaccineras:

 • Osby kommun och Region Skåne ansvarar tillsammans, eller
 • Region Skåne ansvarar själva, men Osby kommun hjälper till med information, eller
 • Region Skåne ansvarar själva.

Det är bra att veta vilken myndighet som ansvarar för din vaccinering när det är din tur. När vaccinering är aktuellt för dig får du information från antingen kommunen eller regionen beroende på vilken prioriteringsgrupp du tillhör och vem som ansvarar för den.

Tidplan för vaccinering

Tidplanen är preliminär eftersom planeringen är helt beroende av tillgången på vaccin. Du som är aktuell för vaccinering informeras så fort vi vet hur mycket vaccin vi tilldelas och när doserna levereras.

Inom parentes står vem som ansvarar för vaccineringen för den specifika gruppen.

Fas 1 – januari och februari

Den första fasen inleddes vecka 3 och fortlöper tills alla har fått sin andra och sista dos.

 • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre, och personal inom denna verksamhet (kommunen och regionen).
 • Personer som har hemtjänst med både omvårdnads- och kommunala hemsjukvårdinsatser, samt vuxna personer som bor med någon som har dessa insatser (kommunen och regionen).
 • Personer som har hemtjänst med enbart omvårdnadsinsatser, utan kommunal hemsjukvård (regionen med hjälp av kommunen).
 • Personal som arbetar i hemtjänst (regionen).

Fas 2 och 3 – februari och mars

Fas 2 och 3 kan eventuellt inledas parallellt med fas 1.

 • Personer som är 70 år eller äldre, utan kommunala omvårdnadsinsatser. Här ingår personer som har serviceinsatser av hemtjänsten, till exempel städning, inköp, matdistribution och trygghetslarm (regionen).
 • Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans (regionen med hjälp av kommunen).
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, till exempel personal som arbetar inom LSS-verksamheter (regionen).
 • Personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp (regionen). Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper.

Fas 4

 • Övriga personer i samhället över 18 år (regionen).

Vaccinering på arbetstid för kommunanställda

Samtliga kommunanställda, oavsett yrkesgrupp, kommer få möjlighet att vaccinera sig på arbetstid när de blir aktuella för vaccinering.

Se upp för telefonbedrägerier!

Polisen har rapporterat om telefonbedrägerier i samband med vaccineringen mot covid-19. Om du får ett telefonsamtal från någon som påstår sig komma från en myndighet och begär personuppgifter eller kreditkortsuppgifter för att boka in en vaccinationstid åt dig – lägg på! Varken kommunen eller regionen begär några sådana uppgifter av dig. Personal från kommunen kan ringa för att meddela tid och plats eller så får du skriftlig information från kommunens personal eller vårdcentralen.

Bild

Undersköterskan Petra Olofsson vaccineras av personal från vårdcentralen.