Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kultur- och fritidsaktiviteter startar upp för barn upp till 16 år

Från och med måndag den 25 januari kan kommunens idrottsföreningar återuppta inomhusträningar för barn födda 2005 eller senare. Kommunen öppnar nu successivt upp kultur- och fritidsverksamheter för barn och unga.

Fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet är oerhört viktigt för ungas hälsa. Därför öppnar vi nu, i linje med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, upp viss kultur- och fritidsverksamhet för barn.

Inomhusträning

De kommunala idrottsanläggningarna utomhus har varit öppna för barn och unga sedan den 14 januari. Med start nästa vecka kan idrottsföreningar även återuppta inomhusträningar för barn upp till 16 år. Föreningarna ansvarar för att följa myndigheternas allmänna råd för att minska smittspridning, och ska skriva på ett avtal som lämnas in till kommunen.

Detta innebär att kommunens uthyrning av lokaler delvis öppnas upp för föreningar. Kommunens fritidsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten, likaså är uthyrningen av lokaler fortsatt pausad för allmänheten.

Musikskolan

Musikskolan fortsätter med fjärrundervisning/distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever. Övriga barn har enskild och coronasäkrad undervisning.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna planerar för att gradvis öppna upp sin verksamhet. Under tiden rör sig fritidsledarna på byn och möter ungdomarna digitalt.