Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snart öppnar en ny förskola med uteprofil

I mitten av december månad beslutades det att en ny förskola med uteprofil ska öppnas i kommunen. Förskolan kommer att öppnas i mars och vara ansluten till Uteförskolan vid Hasslarödsområdet, lite senare in på våren flyttar de båda förskolorna till Klintenområdet.

Den nya förskolan med uteprofil kommer att ha två olika avdelningar och det som skiljer sig mellan uteprofilen och Uteförskolan är vistelsetiden ute.

- Vi ville öppna en ny förskola med uteprofil eftersom forskning visar att undervisning utomhus har en positiv inverkan på barn. Förskolan är inspirerad av Uteförskolans pedagogik. Uteförskolan har varit väldigt populär och vi har över tid haft en kö till verksamheten och då är det naturligt att vidareutveckla den, säger ordförande för barn- och utbildningsnämnden Lars-Anton Ivarsson (M).

Avdelningarna

 • Den första avdelningen riktas till de yngre barnen, som använder naturen till att lära känna varandra, pedagogerna och rutinerna som finns på avdelningen. Barnen kommer också att göra utflykter i närområdet och av hälsofrämjande skäl kommer barnen att sova utomhus.
 • Den andra avdelningen riktas till de äldre barnen mellan 3 – 5 år, där grundidén är att barnen ska:
 • stimuleras och aktiveras genom lärande i naturen året om.
 • få god kunskap, känsla, miljömedvetenhet och förståelse för samband i naturen.
 • inspireras av ljud, ljus, lukter, smaker, färger, former och känslor i naturen.

Fem skäl till att undervisa utomhus

 1. Det står inskrivet i läroplanen och stöds av forskningen att undervisning utomhus har en positiv inverkan på barn.

  2. Naturen är en tacksam lärmiljö för såväl barn som pedagoger eftersom den är interaktiv, genusneutral, utforskande och stimulerar nyfikenhet.

  3. Barnen får undervisning på ett lustfyllt sätt och använder hela kroppen samt alla sinnen.

  4. Undervisningen utomhus ger bättre arbetsminne, koncentration, samarbetsförmåga och en mer hälsosam livsstil.

  5. Jämnar ut skillnader mellan låg- och högpresterande barn.
Flicka är ute i skogen och håller ett gult löv i handen