Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags för skolval i Osby kommun

Mellan den 1 februari och 23 februari ska vårdnadshavare till barn, som ska börja en förskoleklass höstterminen 2021 göra ett digitalt skolval.

I Sverige har vi skolplikt från och med sex års ålder. Barnet börjar då i förskoleklassen, som är en övergång mellan förskola och skola. I förskoleklassen arbetar pedagogerna mycket med barns lärande på ett lekfullt sätt. Barnet går i förskoleklass några timmar per dag och kan eventuellt ha rätt till fritidshem resten av dagen.

Inför att barnet börjar i förskoleklassen måste vårdnadshavaren välja vilka skolor hen kan tänkas gå i. Tre skolor måste väljas och de rangordnas genom att lista förstahandsval, andrahandsval och tredjehandsval.

Såhär väljer du skola

  • Skolvalet görs via kommunens webbportal, för att kunna välja skola behöver du registerara dig med e-legitimation. Om du inte har e-legitimation så kan du ansöka om det hos din bank eller Skatteverket.
    Webbportal - Skolval

  • Ansökan till skolorna görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem.
    Om ansökan inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

  • Uppdatera din e-postadress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående för att få hjälp med din ansökan.

E-post: barnochutbildning@osby.se

Telefonnummer: 0479-528 236

Antagningsprinciper

Eleverna placeras enligt vårdnadshavarnas önskemål i möjligaste mån. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs ett urval utifrån närhetsprincipen. Med närhetsprincipen menas ”absolut närhet” – kortaste avstånd, samt säker skolväg mellan hemmet och skolan. Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsregemente.

Skolskjutsregemente - Osby kommun Pdf, 619 kB.