Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Du har väl inte glömt att söka extra föreningsstöd?

Under den rådande pandemin har förutsättningarna varit svåra för föreningslivet i kommunen. I december månad meddelade kommunen att de tillskjuter omkring en miljon kronor i extra föreningsstöd. Sista ansökningsdag är 24 januari.

Hur ansöker jag om stöd till min ungdomsförening?

Extra stöd till varje aktiv ungdomsförening som har fått lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 2019. Storleken på bidraget utgörs av halva det LOK-stöd som föreningen haft rätt till enligt beräkningar på aktiviteter genomförda år 2019. Ansökan skickas in via e-post och görs på särskild blankett.
Ansökningsblankett - extra LOK-stöd Pdf, 94 kB.

Hur ansöker jag om stöd till min kultur- och fritidsförening?

Extra verksamhetsstöd till kommunens kultur- och fritidsföreningar som föreningarna själva kan söka. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har drabbats av på grund av pandemin. Det extra verksamhetsstödet för kultur-och fritidsföreningar är ett särskilt utfärdat stöd. Ansökan skickas in digitalt via föreningsportalen SmartBook. Stöd utgår inte för verksamheter som får det extra LOK-stödet.
Föreningsportalen SmartBook

Övrig information om extra föreningsstöd

  • Att undanta 2020 års studieförbundsverksamhet i Osby kommun som underlag för kommande bidragsberäkning av studieförbundsbidrag och ersätta underlaget med 2019 års studieförbundsverksamhet.

  • Avbokning senare än 12 timmar innan på grund av akuta återbud på till exempel tävlingar eller annat ges ingen avbokningsavgift.

  • Ingen återbetalningsskyldighet för inställda projekt och arrangemang, men plan för anpassat/ändrat/framflyttat genomförande lämnas in.

  • Kommunen frångår tidsregler för föreningar att skicka in handlingar som till exempel årsmöteshandlingar, om detta inte kan göras på grund av pandemin.
En massa händer som klipper i tidningar