Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skärpta krav på rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 gäller skärpta krav på verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta innebär att alla verksamheter och företag måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter har kanske inte varit medvetna om att de producerar farligt avfall, men det uppstår i nästan alla typer av verksamheter och kan vara till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier.

Verksamheter har redan en anteckningsskyldighet som berör alla som producerar, transporterar, behandlar, samlar in eller mäklar och handlar med farligt avfall. Dessa anteckningar har tidigare varit antecknade hos enskilda verksamheter och bara behövts redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Nu utökas denna anteckningsskyldighet och uppgifterna ska även rapporteras in till avfallsregistret, vilket är ett resultat av regler som gemensamt beslutats på EU-nivå som på så vis ska främja spårbarhet och kontroll av farligt avfall.

Vad? Farligt avfall måste rapporteras in till avfallsregistret. Vilka uppgifter som behöver rapporteras framgår ur ”Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret”, NFS 2020:5.

Vem? Verksamheter som producerar, transporterar, tar emot, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

När? Från och med den 1 november.

Hur? Rapporteringen ska ske inom 48 timmar via API eller Naturvårdsverkets e-tjänst.

Rapportera via  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.API Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera med Naturvårdsverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:05 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad information - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.