Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Viktig milstolpe nådd i ishallsprojektet

Under tisdagskvällen bjöd kommunen in representanter från Osby Ishockeyklubb, Osby Konståkningsklubb och IFK Osby för att följa upp projekteringen av den nya ishallen som ska byggas. Mötet kantades av det glada beskedet att den planerade anläggningsmarken har fått klartecken i en miljöundersökning.

Under referensgruppens senaste möte i maj presenterade kommunen en preliminär tidsplan för de föreningar som är delaktiga i ishallsprojektet. Sedan dess har mycket hänt i projektet – ritningar har uppdaterats, tidsplanen har justerats och illustrationsbilder, 3D-skisser samt en situationsplan har tillkommit.

Arbetet med den nya ishallen, som har pågått sedan 2016, har nu kommit en bra bit på vägen. Ett viktigt steg i processen var att undersöka hur förorenad marken på den tänkta anläggningsplatsen var, då den har använts som en soptipp en gång i tiden. Slutrapporten, som kom under måndagen, var överraskande positiv. Förorenade ämnen påträffades, men i så pass liten mängd att de inte bedöms utgöra en betydande risk för människors hälsa. En mindre mängd avfallsblandade massor ska schaktas ur av miljöskäl, men någon mer omfattande sanering kommer inte behövas.

Nu väntar slutprojektering och kostnadsberäkningar, och i november lyfts frågan till politiken på nytt. Efter beslut i kommunfullmäktige kan upphandlingen av byggföretag sättas igång.

Ishallen är det första steget i en långsiktig idrottsanläggningsplan i det nuvarande ishallsområdet. I planerna finns också ambitioner om att bygga en simhall, en idrottshall och en bowlinghall. Ishallen beräknas stå färdig år 2023 och förhoppningen är att sporthallen ska börja byggas så snart ishallen är på plats.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Illustrationsbild