Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun växlar upp krisledningsarbetet

Osby kommun följer den oroväckande utvecklingen av antalet covid-19-fall i Skåne. Med anledning av den snabba, negativa trenden har kommunen återaktiverat krisledningsorganisationen och växlat upp arbetet kopplat till coronaviruset.

Den senaste veckan har kommunen gjort följande för att minska risken för smittspridning i våra verksamheter:

  • Krisledningsorganisationen har aktiverats på nytt efter en månads paus. Nu återgår kommunen till dagligt krisledningsarbete samt veckovisa möten i krisledningsgrupp respektive krisledningsstab.

  • Uppdaterat rutinen för säkra besök på vård- och omsorgsboenden. Ett av tilläggen är att du som besökare ska bära munskydd, som du får av personalen, om den du besöker:
    - har minnesproblematik som gör det svårt att ta till sig instruktioner
    - eller bor i en mindre lägenhet där det är svårt att hålla avstånd.

  • Uppdaterat riktlinjerna för kommunens medarbetare och lokaler vad gäller möten, utbildningar, besökare och arbete hemifrån.

  • Interna informationsinsatser för att påminna medarbetare om såväl allmänna rekommendationer som specifika rutiner kring avstånd, hygien och att stanna hemma vid minsta symtom.

Kommunen har sedan tidigt i våras särskilda rutiner och riktlinjer i samtliga verksamheter, och följer myndigheternas rekommendationer nogsamt. Efter en lugnare period går vi nu tillbaka till ett tuffare läge som vi har varit i tidigare. Den här gången har vi erfarenheten för att kunna lägga i en högre växel snabbt och effektivt!

Rutin för säkra besök på vård- och omsorgsboenden Öppnas i nytt fönster.