Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klart för utökad räddningssamverkan med Hässleholm och fastighetsköp till nytt äldreboende

Nu står det klart att Osby kommuns räddningstjänst ska ingå ett civilrättsligt avtal med Hässleholm och att kommunen ska köpa Junesco-fastigheten till det nya äldreboendet i Lönsboda. Det beslutade kommunfullmäktige under måndagens sammanträde.

Civilrättsligt avtal med Hässleholms räddningstjänst

Nu har ett civilrättsligt avtal mellan Osby och Hässleholms räddningstjänst antagits av kommunfullmäktige i Osby. Det nya avtalet innebär att kommunernas räddningstjänster kommer att samverka i ännu större utsträckning och i en annorlunda organisation. Som samarbetet ser ut nu hjälps de operativa styrkorna åt och åker mellan kommunerna när de utför räddningsinsatser. Nu kommer Osby och Hässleholms räddningsstyrkor även att dela ledning, styrning och myndighetsutövning.

- Det nya avtalet innebär att vi samarbetar och hjälper varandra ännu mer och att vi kommer skapa en bättre räddningstjänst för båda kommuner. Att kommuner samverkar inom räddningstjänsten är en väldigt vanlig lösning i Sverige av den anledningen, säger Emma Nordwall, tillförordnad räddningschef.

- Osby kommun har en stor vana av att samarbeta med andra kommuner inom bland annat renhållning och vatten och avlopp, och nu kommer det även att gälla räddningstjänsten. Genom att samarbeta med Hässleholms kommun får vi en mer robust och långsiktigt hållbar räddningstjänst, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya organisationen ska träda i kraft i den 1 januari 2021. Beslutet gäller under förutsättning att Hässleholms kommun fattar motsvarande beslut.

Tomtinköp till Lönsbodas nya äldreboende

I september i år stod det klart att placeringen av det nya äldreboendet i Lönsboda blir på den så kallade Junesco-tomten. Nu har köpet av den privatägda fastigheten godkänts av kommunfullmäktige. När köpet har slutförts påbörjas rivning av den gamla byggnaden, markberedning och detaljplanearbete. Boendet beräknas stå färdigt senast juni 2024.

I samband med att det nya äldreboendet öppnar kommer Soldalen och Bergfast att lägga ner och vårdtagarna flytta in i det nya boendet. Boendet kommer att ha 45 platser, vilket innebär en utökning med fyra platser.

- Det händer mycket positivt i Lönsboda nu. Förskolan är klar, ett nytt äldreboende ska byggas och en ny skola är på gång. Det känns bra att vi gör många stora investeringar i Lönsboda, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

- En stor fördel med det nya boendet är att vi kan samla resurserna på ett bättre sätt. Kvaliteten för de boende och arbetsmiljön för personalen kommer att höjas med moderna lokaler som är anpassade för de behov som finns i dagens äldreboenden där det bedrivs mycket mer vård än för några år sedan, säger Daniel Landin (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bergfasts lokaler kommer att husera hemtjänstpersonal och ett trygghetsboende. Vad Soldalens lokaler kommer att användas till är ännu inte beslutat av Osbybostäder.

Bild