Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya riktlinjer för dig som bor med någon som är smittad av covid-19

Bor du med någon som har konstaterad covid-19-smitta? Nu har de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten börjat gälla i Skåne. Rekommendationerna innebär att personer som bor med någon som har bekräftat fall av covid-19 också kan vara ett möjligt sjukdomsfall och därför tillkommer olika förhållningsregler.

Om du bor med någon som har ett bekräftat fall av covid-19 kan även du bära på smittan. Personen som bekräftats insjukna blir kontaktad av en läkare som avgör vilka förhållningsregler som gäller för de boende, även kallad för hushållskontakter. Om du är en hushållskontakt till någon som är smittad ska du följa förhållningsreglerna i minst sju dagar från dagen då personen som har konstaterad smitta blev provtagen.

Enligt Smittskydd Skåne kan dessa förhållningsregler gälla:

 • Gå inte till din arbetsplats, gymnasieutbildning eller eftergymnasiala utbildning. Arbeta istället på distans, om du inte har möjlighet till detta har du rätt till ett läkarintyg, för att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Delta inte i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Ha en god handhygien och tvätta händerna. Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket eller näsduk.
 • Har du kontakt med personal inom hälso- och sjukvården eller annan omsorgspersonal? Då måste du meddela att du bor med någon som har konstaterad covid-19-smitta.
 • Träffa inte personer som bor utanför ditt hushåll. Res därför inte med allmänna kommunikationsmedel, till exempel buss eller tåg.

Du får göra nödvändiga inköp till exempel handla mat, du kan också vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra människor.

Undantag till förhållningsreglerna

Om symtomfria barn i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola lever med någon som har konstaterad smitta kan de fortsätta gå i skolan. För dessa gäller följande förhållningsregler:

 • Undvik olika aktiviteter utanför skola och förskola.
 • Vårdnadshavare ansvarar över att barn i hushållet:
  - följer olika hygienrutiner
  - har en god handhygien
  - hostar och nyser i armvecket eller näsduk
  - att hälso- och sjukvård eller annan omsorgspersonal informeras om den konstaterade smittan i hemmet, vid kontakt.

Barn får resa med allmänna kommunikationsmedel för att åka till och från skolan, om det inte finns någon annan lösning får en symtomfri hushållskontakt åka med, för att hämta och lämna.

Läs mer om hantering av covid-19 för hushållskontakter.

Folkhälsomyndigheten – När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.