Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommuns företagsklimat mest förbättrat i Skåne

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen mäter var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Nu presenteras första delen av denna undersökning, som berättar hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen. Resultatet visar att Osby kommun har störst förbättring i Skåne.

Det slutgiltiga resultatet av undersökningen och årets rankning presenteras i september, men redan nu avslöjas mätningen av företagsklimatet med hjälp av en sexgradigskala. Osby kommun befinner sig på 3.3, vilket är en förbättring sedan föregående års 2.8. Ökningen visar att Osby kommun klättrat mest i Skåne.

- Det är fantastiskt roligt att vi fortsätter den uppåtgående trenden som påbörjades förra året. För första gången på flera år ökar vi två år i rad, men det är en bra bit kvar för att nå de nivåer vi tidigare har legat på, säger kommunstyrelsen ordförande Niklas Larsson (C).

Företagen och deras anställda bidrar med 790 miljoner kronor i skatt varje år. 54 procent av företagarna har haft kontakt med kommunen i syfte att förbättra företagsklimatet.

- Resan kommunen har startat tillsammans med företagen har gett gott resultat, denna mätning indikerar att vi troligtvis kommer att klättra i placeringar i hela näringslivsrankningen när de slutgiltiga siffrorna presenteras i september, säger näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg.

- Denna uppåtgående trend är vi väldigt nöjda med. Kommunen förbättrar företagsklimatet tillsammans med företagarna. Målet är att så småningom nå topp 50 i näringslivrankningen. Detta gör vi genom gemensamt samarbete och samverkan med näringslivet. Vi når förhoppningsvis placeringen innan mandatperiodens slut, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Bild