Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2020-05-20

Större möjlighet att testa omsorgspersonal för covid-19

Osby kommun och Region Skåne följer den nationella strategin att öka antalet provtagningar vid misstänkt smitta av covid-19. Det innebär att Region Skåne har öppnat upp möjligheten för provtagning på kommunal personal, med syfte att hindra smittspridning och förbättra patientsäkerheten.

Under tisdagen godkändes den lokala rutinen för provtagning av personal gällande covid-19 av samtliga involverade aktörer.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan testa all personal inom vård-och omsorg som har symtom. Det är en viktig faktor i vårt arbete att förhindra smittspridning i framförallt i verksamheterna men också i samhället, säger Helena Ståhl som är förvaltningschef för hälsa och välfärd.

I praktiken innebär det att samtlig personal som uppvisar symptom för covid-19 och dessutom uppfyller följande kriterier, ska testas för viruset:

  • Jobbar i vården och har direkt patientkontakt.
  • Har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete.
  • Jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.

Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår för att maximera testets tillförlitligt. Om en medarbetare är smittad med covid-19 kan smittspårning behöva göras på arbetsplatsen. Vid negativt provsvar kan medarbetaren återgå i arbete så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.

Kontakt

  • Helena Ståhl
    Förvaltningschef, Hälsa och Välfärd
    0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild