Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun klättrar i årlig miljörankning

Sedan 2008 sammanställer Aktuell Hållbarhet en årlig miljörankning av Sveriges kommuner. I år har Osby kommun klättrat hela 98 placeringar från föregående år och hamnat på plats 139 av 290.

- Det är mycket positivt att vi höjt oss i undersökningen, vi har jobbat strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor under hela 2019 och planerar att jobba lika hårt 2020, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef vid Osby kommun.

Miljörankningen grundar sig på kommuners arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor under 2019. Totalt hamnar Osby kommun på plats 139 av 290 på riksnivå, plats 20 av 33 på länsnivå och plats 50 av 136 på kommungruppsnivå.
Mathias Karlsson berättar att kommunen endast använder miljömärkt el och väljer tåg framför flyg vid tjänsteresor. Kommunen ingår även i ett projekt för fossilbränslefria transporter.

Här kan du läsa mer om projektet.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens bilar gick tidigare på diesel, men byttes mot det förnyelsebara bränslet HVO, den första april 2020.

- Hemtjänsten kommer delvis att övergå till elbilar, därför ska laddstolpar sättas upp vid Rönnebacken.
Kommunen vill också satsa på förnybar energi, därför har solceller satts upp på kommunhusets tak och kommer upp på de nya förskolorna som byggs i Osby och Lönsboda, säger Mathias Karlsson.