Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreningarnas behov av stöd kartläggs

Många föreningar står inför ekonomiska utmaningar med anledning av den pågående pandemin. För att få en bättre bild av situationen samlar kommunen in underlag från föreningarna kring hur de påverkas och vilka åtgärder de själva planerar att vidta.

Utifrån svaren kan effekterna överblickas och behov av stöd från kommunen analyseras.

- Vi hoppas på stor respons från föreningslivet. För att göra bästa möjliga insatser vill vi veta mer om vilka planer, dilemman, svårigheter och tankar ställs man inför när läget blivit så förändrat, säger Fredrik Johnsson som är chef för kultur och fritidsenheten.

Ett brev med följande frågor har skickats till kommunens föreningar.

  1. Påverkas din förening av Covid-19?
  2. Om ja, hur påverkas din förening?
  3. Om ja på fråga 1, vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?

Kontakt

Svaren skickas till Fredrik Johnsson, kultur- och fritidschef, fredrik.johnsson@osby.se. Har du frågor kan du ta kontakt med Fredrik via e-post eller telefon 0709- 318 478.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild