Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Påskhälsning från kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande

Det nya decenniet har fått en tuff start med en annorlunda vardag runt om i världen till följd av covid-19 och vi befinner oss i en allvarlig situation. Vi har alla ett ansvar att skydda varandra och samtliga insatser har stor betydelse för virusets framfart. Det personliga mötet är satt på undantag på obestämd tid, vilket påverkar oss alla.

Invånare, politiker, medarbetare och fackliga representanter i Osby kommun har visat stor flexibilitet och förståelse för (ibland dagliga) förändringar i verksamheten, oavsett om beslut tagits på lokal, regional eller nationell nivå.

Osby kommun följer händelseutvecklingen av covid-19 och arbetar för att minska smittspridningen. Vi förbereder också den beredskap som krävs ifall läget skulle förvärras.

Kommunen har regelbundna möten tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra aktörer, för att lösa de gemensamma utmaningarna och problemen vi står inför.

Alla har ett ansvar att skydda sig själv och andra. Under påskhelgen vill vi uppmana invånare att avstå från onödigt resande och följa myndigheters rekommendationer, för att minska risken att bli smittad och utsätta andra för smitta.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Vi önskar invånare i Osby kommun en god och skön påsk.

// Petra Gummesson, kommundirektör och Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande

Bild