Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stor ökning av solceller i Osby

Under 2019 sattes 41 nya solcellanläggningar upp i kommunen. Den installerade effekten ökade med 740 kilowatt (kW), vilket är en ökning med 164 procent.

Majoriteten av solcellsanläggningarna i kommunen är på under 20 kW, vilket är inom spannet man hittar i vanliga villaanläggningar och det ser likadant ut i hela landet.

- Något som är extra roligt är att om man tittar på installerad effekt per invånare så ligger kommuner väldigt bra till, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel.

Solcellsföreläsning via webben

- Normalt håller jag föreläsningar om solceller varje år, men under rådande omständigheter har dessa fått ställas in. Förhoppningen är att testa webbföreläsningar för allmänheten så länge, för att sen återgå till föreläsningar på bland annat bibliotek.

Information om datum för webbföreläsning om solceller hittar du via www.osby.se Länk till annan webbplats..

Vill du redan nu anmäla ditt intresset kan du skicka e-post till caroline.wendel@hassleholm.se.

Har du frågor kring solceller eller vill lära dig mer, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel på telefonummer 0451 - 26 83 29.

Bild
Installerad effekt på 10.000 invånare 
Osby-ökning av antalet anläggningar