Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Musikskoleavgiften för vårterminen halveras

Fredagen den tredje april beslutade Lars -Anton Ivarsson (M), ordförande för barn och utbildningsnämnden, i samråd med de två vice ordförandena Daniel Landin (S) och Ewa Bejvel (SD) att musikskoleavgiften för vårterminen 2020 halveras.

Anledningen till detta är att Musikskolan tillfälligt stängt sina verksamheter från och med den 19 mars med anledning av covid-19 pandemin. Kommunens målsättning är att återbetalning av den halva avgiften kommer att ske under april månad.

Vid frågor kontakta ekonomienheten ekonomi@osby.se

Bild