Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Markarbetet för det nya bostadsområdet vid Åkergatan i Killeberg återupptas.

Osby kommun kommer i samarbete med SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) återuppta arbetet med det nya bostadsområdet vid Åkergatan i Killeberg.

Kommunen stoppade projektet under hösten 2019 då det upptäcktes föroreningar i området.
Nya provtagningar har visat att det inte förekommer några miljöfarliga ämnen i marken på den norra sidan om Åkergatan, därmed uppfyller området kraven för att få bebyggas.

På norra sidan kommer det bli 9 fastighetstomter, tomterna planeras vara klara för försäljning oktober 2020.

Cykelväg flyttas

Arbetet innebär att den befintliga cykelvägen mellan Klintgatan och Stockhultsvägen kommer att flyttas väster om samhället. För att underlätta för er som bor i området kommer en provisorisk cykelväg byggas. Först när den är klar kommer den nuvarande cykelvägen att stängas av. Det kommer också göras tydlig skyltning för att cyklister och gångtrafikanter ska hamna rätt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild