Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höjda avgifter för vatten och avlopp

Från och med den 1 mars 2020 höjs avgiften för vatten och avlopp med 4,7 %. Höjningen är en del av den långsiktiga investeringsplan som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet att höja avgiften är taget av Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun den 11 december 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017. Observera att anslutningsavgifterna i taxan inte höjs.

Varför höjs avgiften varje år?

I Osby kommun sker ett långsiktigt arbete med att investera i förbättrade vatten- och avloppsledningar. Eftersom kommunalt vatten och avlopp finasieras av avgifter och inte av skatteintäkter innebär arbetet höjda avgifter för abonnenterna.

Man har i kommunfullmäktige tagit beslutet att höja avgiften 2% varje år för att täcka investeringarna i förbättrade ledningar. Därutöver höjs avgiften för att följa kostnadsutvecklingen.

Mer information

Om du vill läsa mer om kommunens långsiktiga VA-plan, årets avgifter samt investeringsplan för att rusta upp infrastrukturen för vatten och avlopp, klicka här.

För mer information eller vid eventuella frågor kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst på www.sbvt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 010-211 97 80.

Bild