Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen bjöd in företagare till dialog för ett bättre företagsklimat

Under måndagen den 27 januari bjöd Niklas Larsson (C) och tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg in företagare till ett dialogmöte. Mötet fokuserade på hur företagare, tjänstepersoner och politiker ska samspela. Syftet var att öka förståelsen för varandras förutsättningar och skapa underlag som bidrar till ytterligare förbättringar i företagsklimatet.

Mötet lockade omkring 30 företagare, tjänstepersoner och politiker från Osby kommun. Under mötet lyftes vardagsnära problem och deltagare fick möta olika perspektiv genom spelet ”SamSPELET”. Under spelet ställdes deltagarna inför olika scenarion som till exempel rörde olika servicefrågor.
Först fick de berätta hur de skulle agerat individuellt, sedan föra en gemensam dialog och till sist komma fram till en gemensam lösning.
Lösningarna används senare som underlag till en handlingsplan för hur kommunen ska få ett bättre företagsklimat.

- Jag upplever att mötet var uppskattat och gav en god dialog. Det viktigaste nu är att det blir verkstad, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Bild på kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg.

Ett 30-tal företagare, tjänstepersoner och politiker samlades för dialog.