Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags att söka förskoleklass

Nu är det dags för dig som har ett barn fött 2014 att ansöka till förskoleklass inför höstterminen 2020. Ansökningstiden pågår till och med den 25 februari.

Osby kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklass är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Ditt barn går i förskoleklass några timmar per dag. Resten av dagen kan ditt barn ha rätt till fritidshem.

Inför att ditt barn ska börja i förskoleklass ska du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Det är viktigt att du väljer tre skolor. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval.

Ansök digitalt till föreskoleklass

Skolvalet görs på vår webbportal för ansökan.

För att göra ansökan behöver du e-legitimation. Om du inte har e-legitimation så kan du ansöka om det hos din bank eller Skatteverket.
Ansökan görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem.

Om den inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

Uppdatera också din e-postadress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående för att få hjälp med din ansökan.

Antagningsprocess

Eleverna placeras enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs urval utifrån närhetsprincipen. Med närhetsprincipen menas ”absolut närhet” – kortaste avstånd fågelvägen mellan barnets folkbokförda adress och skolan i upptagningsområdet. Vid behov av mätning av avstånd tillämpas samma mätningssystem som vid bedömning av rätten till skolskjuts (Optiplan). Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsreglemente .


Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild