Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välkommen till Plan och Byggdagen, Skåne Nordost den 7 februari

Vad är det som driver byggandet? Hur ser behoven ut och hur har näringslivet utvecklats de senaste åren i Nordöstra Skåne? Dessa frågor är årets tema för Plan och Byggdagen Skåne Nordost 2020. I år är det Osby som är värdkommun.

Plats: Borgen i Osby, Västra Storgatan 33
Start: Klockan 08.30
Avslut: Klockan 12.30, med lunch
Program:

  • Håkan Wolgast från Bisnode redogör ”Näringslivets utveckling i Skåne NO 2013-2018”.
  • Maria Pleiborn, demograf från WSP visar hur behov av byggande växer fram och hur arbetet ska se ut för att bemöta dessa.
  • Region Skåne berättar om regionplanen. Sveriges Byggindustrier går igenom läget i den lokala byggbrancshen.
  • Osby kommun redogör sina byggplaner och visar nya områden för byggande. Personal kommer att närvara under dagen för att besvara frågor.

Sista anmälningsdag 31 januari. Anmäl dig till melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se

Flygbild över byggnader i Osby. På bilden visas även loggor av Region Skåne, Skåne Nordost, Osby Kommun och Sveriges Byggindustrier.

Plan- och Byggdagen Skåne Nordost är ett samarrangemang mellan Region Skåne, Skåne Nordost, Osby Kommun och Sveriges Byggindustrier.