Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Julhälsning från kommundirektör Petra Gummeson

I årets julhälsning vill jag passa på att dela med mig av ett axplock av det arbete som varje dag sker i Osby kommun. Att ta en stund och reflektera över vad vi åstadkommit och lärt oss under året ger en god grund för att planera kommande år.

Utveckling och digitalisering

Inom digitalisering pågår ständigt flera spännande projekt. Vi har testat allt från robotkatter i omsorgen, infört kameror för nattlig tillsyn och jobbat fram en kommunövergripande digitaliseringsstrategi som antagits i kommunfullmäktige. Samtidigt har projekt GoDig fortsatt - kompetenshöjande utbildningar inom digitalisering för vård- och omsorgspersonal som omfattar 335 medarbetare i vår kommun.

Bemötande och förtroende för personalen är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Osby kommun i Socialstyrelsen årliga undersökning. LSS modeshow blev återigen en succé. Vi har utvecklat öppenvården och testat nya mötesplatser.

Tillväxt och kompetensförsörjning

Strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning har antagits. En del i arbetet är att öppna en lokal och erbjuda rådgivning eller stöd för att komma i utbildning eller arbete.

Vi bröt en femårig negativ trend och klättrade 23 placeringar i årets näringslivsranking. För att ytterligare förbättra samarbetet med näringslivet påbörjas ett internt arbete kring service och bemötande 2020. Kommunens centrumledare utsågs till en av Sveriges främsta och det har gjorts en satsning för att locka fler arbetsgivare att ta emot PRAO-elever.

Vår kommun växer. Flera detaljplaner är ute på samråd, både för bostäder, förskola och skola. Vid Industrispåret i Osby finns 30 000 kvadratmeter byggklara tomter för verksamheter det har beslutats om projektering av ishall. Vi kan dessutom äntligen erbjuda digital bygglovsansökan.

Utredningen av räddningstjänsten i Osby kommun är nu genomförd. Arbetet med hur räddningstjänsten ska organiseras framöver är påbörjat och ett förslag ska tas fram under våren 2020.

Demokrati och utbildning

Utbildningsinsatser har påbörjats med anledning av att barnkonventionen blir lag vid årsskiftet. VI har arbetat med Europaparlamentsvalet och information för att stärka kunskapen om de demokratiska rättigheterna bland unga och utrikes födda.

I samarbete med B-Innovation har vi skapat en modern idrottsutbildning på Ekbackeskolan som ger ungdomar förutsättningar att kunna utvecklas inom sin idrott.

Skolverket beviljade Osby kommun 5,1 miljoner kronor för att ge elever ännu bättre stöd att klara sin skolgång. Pengarna används till kompetensutveckling för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och samtliga utbildningsdelar omfattas av satsningen.

Detta och mycket mer har vi arbetat med under månaderna som gått. Ni vet väl att ni kan följa vårt arbete och vad som händer i kommunen på bland annat Facebook och Instagram? Här hittar ni våra kanaler i sociala medier. Länk till annan webbplats.

Nu önskar jag dig en härlig jul och ett sprakande gott nytt år!

Petra Gummeson
Kommundirektör

Bild