Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Politikerpraktik ökar kunskap och förståelse

Under hösten har flera av hälsa och välfärdsnämndens ledamöter gjort praktik ute i våra olika verksamheter i kommunen. Syftet med praktiken är att våra förtroendevalda ska få en inblick i det dagliga arbetet och en ökad kunskap om de verksamheter som de är ansvariga för.

När en ny mandatperiod inleds och en ny nämnd träder i kraft är det viktigt att nämndens ledamöter får kunskap om verksamheten och medarbetarnas förutsättningar att utföra sina uppdrag. Arbetsplatsförlagd praktik är därför en del av de utbildningsinsatser som ingår i politikerutbildningen för nya nämndsledamöter.

Praktik som ger värdefulla insikter

Vice ordförande i hälsa och välfärdsnämnden Agneta Malm (S) och ersättare i hälsa och välfärdsnämnden Sofie Persson (C) är två av våra förtroendevalda som under hösten gjort praktik ute i kommunens verksamheter.

Agneta Malm gjorde sin praktik på Arbetsmarknadsenheten i Osby kommun, en enhet som arbetar för att motverka arbetslösheten i kommunen. De vänder sig främst till människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadsenheten gör en fantastisk insats. Under min praktikdag fick jag möjlighet att ta del av de olika arbetsuppgifterna inom enheten och följa med deltagarna på uppdrag i kommunens verksamheter. Genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, praktik, språkträning och ge stöd rustas deltagarna för att gå vidare till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Agneta Malm.

Sofie Persson gjorde sin praktik tillsammans med kommunens hemstödsteam. De arbetar med demenssjuka personer som är beviljade hemtjänst och målet är att med individanpassad vård skapa möjligheter så den demenssjuke kan bo hemma så länge som möjligt. Hemstödsteamet erbjuder även dagverksamhet, där Sofie Person spenderade dagen.

– Jag fick ett varmt mottagande av både besökare och personal. Under dagen hjälpte jag till med både frukost, lunch och fika och däremellan hann vi allt från att baka, prata, lyssna på musik, titta på tv och spela spel. De som besöker dagverksamheten är både yngre och äldre med en demensproblematik och det skapar nya viktiga vänskapsband, säger Sofie Persson.

Hälften har hittills gjort praktik

Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare erbjuds under det första året av mandatperioden att göra en arbetsplatsförlagd praktik. Den arbetsplatsförlagda praktiken innebär att man följer en utsedd handledare och arbetar en dag, kväll eller natt i någon av verksamheterna inom hälsa och välfärdsförvaltningen. Hittills har 9 av de 18 ledamöterna genomfört praktik under året.

– Politikerpraktiken är ett mycket uppskattat och lärorikt koncept som förvaltningen använt sig av för att introducera de nya ledamöterna under flera mandatperioder. Politikerna får en djupare inblick i de verksamheter som de har ansvar för, medarbetarna får möjlighet att träffa politikerna och återkopplingen i nämnden bidrar till ytterligare kunskapsspridning säger Helena Ståhl som är förvaltningschef för hälsa och välfärd.

Bild