Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby - fossilbränslefri kommun

Osby är en av fyra kommuner som ingår i projektet ”Fossilfria uppstartskommuner” som genomförs under 2019-2020. Genom att bli en fossilbränslefri kommun bidrar vi till att minska vår klimatpåverkan. Bakgrund till projektet är att Osby kommun likt många andra kommuner har anslutit sig till utmaningen Fossilbränslefritt Skåne 2020.

Utmaningen är även öppen för företag och privatpersoner. Läs mer på: https://klimatsamverkanskane.se/100-fossilbranslefritt-skane-2020/ Länk till annan webbplats.

Projektet syftar till att ta fram konkreta planer för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå inom områden som elanvändning, uppvärmning och resor. Arbetet i projektet leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår.

Vid projektets slut är den målet att nå:

  • 100 % fossilbränslefri el
  • Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning
  • Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel

Fossilbränslefri el

Målet att ha 100 procent fossilfri el har Osby kommun redan uppnått genom att vi valt att köpa el enbart från fossilfria energikällor.

Fossilbränslefri uppvärmning

Ca 85 procent av uppvärmningen är fossilfri, mycket tack vare en stor andel fjärrvärme som huvudsakligen baseras på biobränslen. Under 2020 planerar kommunen att avveckla återstående oljeuppvärmning.

Fossilbränslefria drivmedel och tjänsteresor

När det gäller drivmedel har kommunen en bra bit kvar till att nå målet, ca 28 procent är fossilfritt. Kommunen står inför en stor utmaning att ställa om till förnybara fordonsbränslen och minska klimatpåverkan från tjänsteresor. För att nå målet kommer kommunen under 2020 att introducera elbilar och undersöka möjligheten att driva fordon med förnybar diesel. Som ett led i arbetet med tjänsteresor genomfördes under 2019 en resvaneundersökning bland kommunanställda.

Kontakt

För mer information kontakta Lennart Erfors, samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post lennart.erfors@osby.se