Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Lagen innebär inga nya rättigheter för barn, men ett större ansvar för offentliga verksamheter att säkerställa att barns rättigheter beaktas vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Den 9 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för barnrättsarbetet i Osby kommun. Under den närmsta tiden kommer alla förtroendevalda och medarbetare i kommunen få utbildning om barnkonventionen, barns rättigheter och vilket ansvar beslutsfattare i kommunen har.

– Vardagen i kommunal verksamhet kantas hela tiden av beslut, en del av vardaglig karaktär och andra av mer formell karaktär, säger utvecklingschef Johanna Lindhe. Några frågor som vi jobbar med att förankra i beslutsfattandet är:

  • Berörs barn av det här beslutet?
  • Har vi frågat barn eller tänkt ur barns perspektiv?
  • Finns det aktuell forskning eller beprövad erfarenhet som grund?
  • Vilket beslut skulle vara bäst för barnet/barnen?

Alla beslut kommer inte att kunna fattas utifrån barnets bästa, men barn har rätt att uttrycka sin mening och få sina behov beaktade, avslutar Johanna Lindhe.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Glad tjej gör tummen upp