Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utredning om Osby räddningstjänst klar

Nu är utredningen om räddningstjänstens organisation och utveckling i Osby klar. I rapporten konstateras att räddningstjänsten fungerar väl men att kommunen bör bedriva och organisera sin verksamhet genom samverkan istället för egen regi.

– Resultatet i rapporten var väntat, konstaterar räddningschef Jimmie Ask. För att kunna säkerställa kompetensförsörjning, nya utmaningar och krav samt upprätthålla trygghet och säkerhet för kommunens invånare måste en förändring ske.

Den ekonomiska utvecklingen, ökade krav och förändringar utifrån ny lagstiftning och nya utmaningar är avgörande faktorer för utredningens resultat.

Utredningens rekommendation är att Osby kommun fattar ett politiskt inriktningsbeslut att samverka med räddningstjänsterna i Kristianstad och Östra Göinge kommun genom ett civilrättsligt avtal. Det innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra, från begränsade uppdrag till total drift.

– Kommuners utmaningar i framtiden och i nutid är att tillhandahålla tjänster av god kvalité till alla invånare inom alla områden. För att säkerställa en trygg och säker kommun behöver vi samverka med andra kommuner och aktörer i allt större utsträckning, menar kommundirektör Petra Gummeson.

Under onsdagen fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om utredningens resultat och den 30 oktober tas ärendet upp på kommunstyrelsens sammanträde. Det är också kommunstyrelsen som beslutar om det fortsatta arbetet kring hur och när en ny organisation av räddningstjänsten ska utformas på bästa sätt ur invånares, medarbetares och ekonomiska perspektiv.

– För att långsiktigt säkerställa verksamhetens kapacitet och kvalité och kunna möta nya krav och utmaningar behöver vi samverka med andra kommuner. Hur vi på bästa sätt kan uppnå ett önskat resultat genom samverkan hoppas jag att vi snart kan ha ett svar på, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Läs Utredning om räddningstjänstens organisation och utveckling i sin helhet här. Pdf, 2 MB.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild