Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2019-10-24

Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendifond

Stipendium åt en eller flera ungdomar, som är eller har varit folkbokförda i Osby kommun och som efter avslutade studier i gymnasieskolan påbörjat en yrkesinriktad utbildning. Stipendierna skall användas för yrkespraktik eller studieresor i ett främmande land.

Ansökningsförfarande

Mentor, kurslärare eller elev skickar in en ansökan till respektive områdeschef och/eller förvaltningschef. Det är viktigt att ansökan inkommer i tidigt skede då hela förfarandet tar tid. I ansökan ska det finnas med ett underlag där det framgår anledning till ansökningen.

Beslut

Efter att ansökan skickats in skrivs en tjänsteskrivelse av berörd områdeschef där allt ovan ingår. Tjänsteskrivelsen tilldelas ett diarienummer och förs in i Lex för att sedan behandlas på ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. Det är nämnden som tar beslut om ansökan om bidrag för resa ska beviljas utifrån förvaltningens förslag.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.