Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya tomter snart redo för försäljning

Under hösten påbörjas markarbetet för det nya bostadsområdet vid Åkervägen i Killeberg. Området ingår i befintlig detaljplan för Killeberg och omfattar cirka 15 villatomter.

Osby kommun och SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst) ska under hösten bygga lokala vägar och anlägga vatten- och avloppsledningar i området. Arbetet påbörjas i början av september 2019 och pågår fram till årsskiftet. Så snart markarbetet är klart blir tomterna tillgängliga för försäljning.

Cykelväg flyttas

Arbetet innebär att den befintliga cykelvägen mellan Klintgatan och Stockhultsvägen kommer att flyttas väster om samhället. För att underlätta för er som bor i området kommer en provisorisk cykelväg byggas. Först när den är klar kommer den nuvarande cykelvägen att stängas av. Det kommer också göras tydlig skyltning för att cyklister och gångtrafikanter ska hamna rätt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Tillfällig cykelväg i Killeberg.