Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Polisens årliga trygghetsmätning

I dagarna får 600 slumpvis utvalda medborgare i Osby kommun en enkät från polisen i brevlådan. Kanske är det du som kan vara med och säga vad du tycker?

Polismyndigheten genomför varje år lokala trygghetsmätningar i 58 kommuner i Skåne och södra Sverige. I Osby kommun betyder det att 600 slumpvis utvalda medborgare i åldern 16-85 år får möjlighet att svara på hur de upplever tryggheten där de själva bor.

– Resultatet av trygghetsmätningen är ett av våra viktigaste underlag när vi planerar framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt ska svara, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. I enkäten ställs också frågor om polisens verksamhet på respektive ort.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i slutet av året.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag och delges kommunens politiker, tjänstemän och media. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Har du frågor?

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200

Fakta

  • Den 15/8 2019 skickades det ut ca 71 000 enkäter tillsammans med ett följebrev med information i region Syds 58 kommuner vilka är indelade i 239 områden.
  • Ca två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de där svaret inte kommit in.
  • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
  • I början av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
  • Därefter sammanställs resultaten och kvalitetskontrolleras.
  • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten.
Bild