Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fritt fram för bad i Osbysjön och Immelnsjön

Osby kommun avråder inte längre från bad i Osbysjön och Immelnsjön. Bakterienivåerna vid den senaste provtagningen visar att badvattnet åter klassas som tjänligt.

Prover tas regelbundet vid kommunens badplatser. Om en provtagning visar bristande kvalitet går kommunen ut med en avrådan från bad till dess att prover visar att vattnet är tjänligt.

De senaste veckorna har Osbysjön och Immelnsjön haft algblomning med höga halter av bakterier. Dessa halter har nu sjunkit och vattenprover visar att det är fritt fram att bada vid samtliga kommunens sjöar och badstränder.

Var alltid försiktig

Var man än badar måste man räkna med att vattnet tillfälligt kan vara förorenat av bakterier eller alger. Det är därför klokt att alltid vara försiktig och undvika att svälja badvatten.

Just nu finns inga rapporter om algblomning vid kommunens badplatser men det kan förändras snabbt om vindarna för dem med sig från andra delar av sjöar. Var uppmärksam och var särskilt försiktig med att låta barn bada i vatten där det ser ut att finnas alger på ytan.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild