Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fritt fritidsfiske med handredskap i Osbysjön

Osby kommun och Osbysjöns fiskevårdsområde har skrivit ett avtal som innebär att fritidsfiske med handredskap (t ex kastspö och metspö) är kostnadsfritt i Osbysjön inom på kartan markerat område.

Följande regler gäller för det fria fisket:

  • Gädda över 100 cm och all karp och mal ska släppas tillbaka. Efter att mal har fångats och släppts tillbaka ska anmälan om detta göras till Osbysjöns fiskevårdsområde på något av följande tel nr 070-6398037, 070-6737097 eller 0703-402216.
  • Ål som är kortare än 70 cm ska släppas tillbaka.
  • Rekommenderat minimimått för gädda, gös och öring är 40 cm.

Angelfiske kräver fiskekort som kostar 50 kr, max 10 angeldon per person och dag. Fiske med andra fasta redskap som t ex nät är endast tillåtet för fiskerättsinnehavare med Osbysjöns fiskevårdsområdes märkbricka.

Inköpsställe av djupkarta och fiskekort är Bokhandeln, telenr 0479-103 39 och Osby camping, telenr 0479-311 35.

Karta_Fritt_fiske_Osbysjön