Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Räddningstjänsten stärker samarbetet med lantbrukare och skogsentreprenörer

Räddningstjänsterna i Skåne Nordost och LRF Skåne utvecklar samverkan med lantbrukare och andra aktörer vid skogsbränder och andra större händelser i samhället.

För att ytterligare stärka resurserna har ett samarbete med Maskinring Småland inletts. Syftet är att skapa snabbare kontaktvägar och hålla registren över befintliga resurser uppdaterade.

Registrera dina resurser

- Erfarenheten är att lantbrukare och skogsentreprenörer ställer upp när det behövs, senaste exemplet är branden på Åbuamossen där gödseltunnorna gjorde en avgörande insats, säger brandingenjör Oscar Karlsson.

För att på bästa sätt ta tillvara på hjälpen uppmanar räddningstjänsterna i Nordost lantbrukare eller liknande aktör att registrera sig för brandberedskap på www.mrhoglandet.se/brandberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på resurser som kan vara avgörande vid arbetet med att hantera skogsbränder är gödseltunnor, skördare, skotare, hjullastare, grävmaskiner, djurtransporter och liknande.

Registreringen innebär att en förfrågan kan ställas om att hjälpa till, men att man då inte har några skyldigheter att ställa upp. Om man väljer att bidra med resurser erhålls ersättning enligt Maskinring Smålands prislista.

Bild